Prolotherapie

Prolotherapie is een regeneratieve therapie, waarbij een ontstekingsreactie wordt uitgelokt en zo lichaamseigen cellen en hun groeifactoren worden aangetrokken om een letsel te herstellen. Meestal wordt hiervoor een glucose-oplossing gebruikt van wisselende concentraties, over het algemeen 12,5% tot 25%. Prolotherapie is in principe minder krachtig dan PRP en wordt daarom eerder ter aanvulling of afwisseling gebruikt. Maar in sommige gevallen zien we een betere reactie op de prolotherapie. Deze behandeling kan ook vaker herhaald worden met een frequentie van een keer per 2 weken. Het voordeel is dat er een groot volume kan gebruikt worden en meerdere problemen simultaan kunnen aangepakt worden. Ook zorgt de lokale verdoving voor comfort in de eerste uren na het prikken.

Effecten
De effecten van Prolotherapie kunnen soms sneller dan 6 weken worden ervaren. Vaak omdat deze -behandeling in combinatie wordt gebruikt met PRP en een soort boostereffect geeft.

Verwachte nevenwerkingen
Aangezien dit een mengsel is van glucose en lokale verdoving kunt u een duidelijke verbetering van de klachten ervaren gedurende de eerste uren na de behandeling. Soms kan er zelfs een verdoving van de huid optreden of tijdelijk krachtsverlies zijn door het verdoven van een spierzenuw. Dit zal tijdens de behandeling duidelijk worden besproken indien dit het geval zou kunnen zijn. Nadien zal eenzelfde reactie optreden als bij het PRP, maar vaak minder hevig. Hiervoor kunt u ook paracetamol, Tradonal innemen en/of ijs leggen.

Indien u zich zorgen maakt of klachten krijgt die niet hierboven beschreven zijn, gelieve met ons contact op te nemen tijdens de werkuren via +32 470 297711 of info@relieveclinic.be. Bij problemen in het weekend of na de uren gelieve een bericht te sturen naar +32 470 297711. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op voor advies.

Schuiven naar boven